Proces verbal al Adunării Generale Ordinare a Filialei Alba a CAA din 27.03.2021