Hotărâri și procese verbale

Proces Verbal, ședința extraordinară din data de 01.03.2022

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Alba, întrunită în ședința extraordinară, în data de 01.03.2022, în temeiul art. 15 din Regulamentul de organizare a alegerilor organelor de conducere ale CAA Filiala Alba, constatând îndeplinite condițiile de art. 9-12 din Regulament,  validează candidaturile depuse.   MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  BERCU EUGEN-COSMIN  COJAN CONSTANTIN  MIHĂILESCU RĂZVAN-PETRU […]
Mai mult

HOTĂRÂREA nr. 58 27.03.2020

În baza dispozițiilor art. 65 a) și c), din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ținând cont de Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 212 […]
Mai mult

HOTĂRÂREA NR. 3/16.03.2020

În contextul măsurilor necesare pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19 şi evitarea riscului de răspândire a infecţiilor respiratorii, a stării de urgență decretată de președintele României cu începere din 16.03.2020, Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Alba: HOTĂRĂŞTE: Art.1. Efectuarea controlului privind veniturile declarate și contribuțiile […]
Mai mult

HOTĂRÂREA NR. 2/16.03.2020

În contextul măsurilor necesare pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19 şi evitarea riscului de răspândire a infecţiilor respiratorii, a stării de urgență decretată de președintele României cu începere din 16.03.2020, Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Alba: HOTĂRĂŞTE: Art.1. Plata pensiilor pentru membrii pensionari ai sistemului […]
Mai mult

HOTĂRÂREA NR. 1/28.01.2020

     -în temeiul prevederilor titlului VI, art. 66 – art. 81 din Regulamentul creanțelor contributive           CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR FILIALA ALBA HOTĂRĂŞTE: Art.1. Efectuarea controlului privind veniturile declarate și contribuțiile achitate ale membriilor filialei Alba, începând cu data de 02.03.2020. Art.2. Perioada supusă verificării este de la 01.01.2014 la până […]
Mai mult

Convocator pentru 07.03.2020

Consiliul Casei Asigurări a Avocaţilor Filiala Alba convoacă Adunarea Generală a membrilor Filialei Alba, în temeiul art. 68, alin. 3 din Statutul C.A.A., şi art. 67 din Statutul profesiei de avocat, pentru data de 07.03.2020, ora 9,00 la sala „Styl” a Complexului Mercur, din localitatea Alba Iulia, str. Gheorghe Șincai, nr.7, jud. Alba cu următoarea […]
Mai mult

HOTĂRÂREA nr. 434 23 martie 2019 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările […]
Mai mult

HOTĂRÂREA nr. 433 23 martie 2019 privind valoarea punctului de pensie

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 66 din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;             Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a […]
Mai mult