Propuneri privind indicatorii din sistemul C.A.A. în anul 2022

Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților are ca obiective asigurarea pensiilor avocaților și acordarea unor alte drepturi de asigurări sociale. Consiliul de Administraţie al C.A.A. analizează anual starea sistemului, stabileşte strategia sistemului pe baza rapoartelor periodice de evaluare actuarială şi propune Consiliului U.N.B.R. indicatorii sistemului în funcţie de nevoile curente […]