Proces Verbal, ședința extraordinară din data de 01.03.2022

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Alba, întrunită în ședința extraordinară, în data de 01.03.2022, în temeiul art. 15 din Regulamentul de organizare a alegerilor organelor de conducere ale CAA Filiala Alba, constatând îndeplinite condițiile de art. 9-12 din Regulament,  validează candidaturile depuse.  

 1. MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
 1.  BERCU EUGEN-COSMIN
  1.  COJAN CONSTANTIN
  1.  MIHĂILESCU RĂZVAN-PETRU
  1.  VÂRTEI SERGIU-NICOLAE

FERENCZ-FUGE ANCA DANIELA-MARIA – MEMBRU PENSIONAR

 • MEMBRII SUPLEANȚI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
 •  BERCU EUGEN-COSMIN
  •  MIHĂILESCU RĂZVAN-PETRU
  •  ȘUTEU CODRUȚA
  •  VÂRTEI SERGIU-NICOLAE

URSA ADRIANA-VICTORIA – MEMBRU PENSIONAR

 • MEMBRII COMISIE DE CENZORI
 •  POPOVICI CRISTIAN-IOAN
  •  STROIE NICOLETA-SIMONA

LUDAȘI MIHAI – MEMBRU PENSIONAR

 • MEMBRII SUPLEANȚI AI COMISIEI DE CENZORI
 • MĂRGINEAN MIHAELA-CLAUDIA

 ZEDLER MIHAELA-DORINA – MEMBRU PENSIONAR

          Prezenta hotărâre se afișează la avizierul CAA Filiala Alba, pe site-ul filialei și se va transmite pe e-mail tuturor membrilor filialei.

Consiliul de Administrație al CAA Fililala Alba

prin Președinte

Av. Cojan Constantin