Lună: martie 2021

Convocator 2021

Consiliul Casei Asigurări a Avocaţilor Filiala Alba convoacă Adunarea Generală a membrilor Filialei Alba, în temeiul art. 68, alin. 3 din Statutul C.A.A., şi art. 67 din Statutul profesiei de avocat, în data de 27.03.2021, pentru ziua de sâmbătă cu următoarea ordine de zi: Prezentarea raportului de activitate al Consiliului Filialei pentru anul 2020; Prezentarea […]
Mai mult