HOTĂRÂREA NR. 3/16.03.2020

În contextul măsurilor necesare pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19 şi evitarea riscului de răspândire a infecţiilor respiratorii, a stării de urgență decretată de președintele României cu începere din 16.03.2020, Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Alba:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Efectuarea controlului privind veniturile declarate și contribuțiile achitate ale membriilor filialei Alba, se amână până la data de 01.06.2020, cu posibilitatea de prelungire a acestui termen. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștiința tuturor membrilor Filialei Alba.

  Preşedinte,                                Consilier,                         Consilier,

Av. COJAN CONSTANTIN      Av. SAVU EVELINA     Av. BERCU COSMIN

                                                         CARMENCITA