Lună: februarie 2020

HOTĂRÂREA NR. 1/28.01.2020

     -în temeiul prevederilor titlului VI, art. 66 – art. 81 din Regulamentul creanțelor contributive           CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR FILIALA ALBA HOTĂRĂŞTE: Art.1. Efectuarea controlului privind veniturile declarate și contribuțiile achitate ale membriilor filialei Alba, începând cu data de 02.03.2020. Art.2. Perioada supusă verificării este de la 01.01.2014 la până […]
Mai mult

Convocator pentru 07.03.2020

Consiliul Casei Asigurări a Avocaţilor Filiala Alba convoacă Adunarea Generală a membrilor Filialei Alba, în temeiul art. 68, alin. 3 din Statutul C.A.A., şi art. 67 din Statutul profesiei de avocat, pentru data de 07.03.2020, ora 9,00 la sala „Styl” a Complexului Mercur, din localitatea Alba Iulia, str. Gheorghe Șincai, nr.7, jud. Alba cu următoarea […]
Mai mult