Casa de Asigurări a Avocaţilor Filiala Alba

  • Acasă
  • Casa de Asigurări a Avocaţilor Filiala Alba

Dispoziţii generale

Identitate

Filiala Alba funcționează în cadrul Casei de Asigurări a Avocaților, pe lângă Baroul Alba, începând cu anul 1997. Este entitate de interes public, cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, cu buget și patrimoniu propriu.

Casa de Asigurări a Avocaţilor este condusă și administrată de un consiliu de administraţie format din 5 membri, dintre care 3 avocaţi în activitate din filiale diferite, cu o vechime de cel puţin 10 ani în profesie şi 2 avocaţi pensionari, de asemenea din filiale diferite, aleşi de Congresul U.N.B.R. pe o perioadă de 4 ani.

Casa de Asigurări a Avocaţilor funcţionează în cadrul Uniunii Avocaţilor din România şi este organizată pe baza prevederilor legii şi ale Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Scop

Potrivit reglementărilor legale, Filiala Alba a C.A.A. asigură la nivel local administrarea fondurilor sistemului propriu de pensii și alte asigurări sociale al avocaților. În îndeplinirea acestui rol, filiala organizează evidența membrilor, activitățile specifice pentru colectarea obligațiilor contributive precum și pentru plata prestațiilor de asigurări sociale pentru membrii filialei.

Conducere și organizare

Filiala Alba a C.A.A. este condusă de Consiliul de Administrație și Președintele Consiliului de Administrație care dispun și organizează activitatea filialei prin personalul angajat.

Sediu

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba