Lună: aprilie 2019

HOTĂRÂREA nr. 434 23 martie 2019 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările […]
Mai mult

HOTĂRÂREA nr. 433 23 martie 2019 privind valoarea punctului de pensie

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 66 din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;             Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a […]
Mai mult