HOTĂRÂREA nr. 293 – 09 decembrie 2017 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A