Convocare Adunare Generală 2015

CONVOCARE

Consiliul Casei Asigurări a Avocaţilor Filiala Alba convoacă Adunarea Generală a membrilor filialei Alba, în temeiul art. 147, alin.2 din Statutul C.A.A., şi art. 67 din Statutul profesiei de avocat, pentru data de 07.02.2015, ora 9,30 la Salonul Pensiunii Astoria, situat la ieşirea din municipiul Alba Iulia spre localitatea Sântimbru, de pe DN1, km.387, jud. Alba, cu următoarea ordine de zi.

Prezentarea raportului comisiei de cenzori.
Descărcarea de gestiune a Consiliului Filialei pentru anul financiar 2014.
Prezentarea raportului de activitate al Filialei pentru anul 2014.
Prezentarea proiectului de buget pe anul 2015, dezbateri şi discuţii pe buget.
Adoptarea proiectului de buget pe anul 2015.
Diverse.

Casa de Asigurări a Avocaţilor Filiala Alba

Prin preşedinte,

av.Constantin Cojan