Decizia nr. 4/30.05.2014

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților din România, analizând problema contribuției la fondurile CAA pentru perioada în care avocații primesc indemnizații pentru celelalte drepturi de asigurări sociale altele decât pensia;

În temeiul art. 122 din statutul CAA, Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților decide: vezi declarație