Convocator 2021

Consiliul Casei Asigurări a Avocaţilor Filiala Alba convoacă Adunarea Generală a membrilor Filialei Alba, în temeiul art. 68, alin. 3 din Statutul C.A.A., şi art. 67 din Statutul profesiei de avocat, în data de 27.03.2021, pentru ziua de sâmbătă cu următoarea ordine de zi:

  • Prezentarea raportului de activitate al Consiliului Filialei pentru anul 2020;
  • Prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru am􀂩 financiar 2020;
  • Descărcarea de gestiune a Consiliului Filiălei pentru anul finai1ciar 2020;
  • Prezentarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021;
  • Adoptarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2021.