Întâlnire de lucru a C.A.A. la Constanta, cu membrii Comisiei Permanente si decanii barourilor in data 17 februarie 2024

Consiliul de Administrație al C.A.A. s-a întrunit în ședință de lucru la data de 17 februarie 2024. La ședință au fost invitați să participe membrii Comisiei Permanente a U.N.B.R..președintele de onoare al U.N.B.R și decanii Barourilor din România. Ședința a avut ca principal subiect al ordinii de zi prezentarea stadiului proiectului ”Centrul de sănătate de […]