HOTĂRÂREA nr. 408 07-08 decembrie 2018 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A