HOTĂRÂREA NR. 2/16.03.2020

În contextul măsurilor necesare pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19 şi evitarea riscului de răspândire a infecţiilor respiratorii, a stării de urgență decretată de președintele României cu începere din 16.03.2020, Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Alba:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Plata pensiilor pentru membrii pensionari ai sistemului propriu de pensii și asigurări sociale se va face prin virament bancar și/sau mandat poștal. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștiința tuturor membrilor Filialei Alba și se pune în aplicare de îndată.

  Preşedinte,                                Consilier,                         Consilier,

Av. COJAN CONSTANTIN      Av. SAVU EVELINA     Av. BERCU COSMIN

                                                         CARMENCITA