HOTĂRÂREA NR. 1/28.01.2020

     -în temeiul prevederilor titlului VI, art. 66 – art. 81 din Regulamentul creanțelor contributive          

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR FILIALA ALBA

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Efectuarea controlului privind veniturile declarate și contribuțiile achitate ale membriilor filialei Alba, începând cu data de 02.03.2020.

Art.2. Perioada supusă verificării este de la 01.01.2014 la până la data de 31.12.2018.

Art.3. Consiliul de administraţie desemnează ca personalul specializat din cadrul filialei să verifice concordanţa dintre veniturile brute realizate şi contribuţiile achitate fondurilor de pensii şi asigurări sociale ale avocaţilor.

Art.4. Rezultatele se comunică Consiliului de Administraţie care va lua măsurile necesare conform Statutului şi Regulamentului creanțelor contributive.

  Preşedinte,                                Consilier,                          Consilier,

Av. COJAN CONSTANTIN      Av. SAVU EVELINA     Av. BERCU COSMIN

                                                         CARMENCITA