Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 857 /14 decembrie 2013

Cota obligatorie lunară de contribuție la fondul de asigurări sociale al avocaților, începând cu luna IANURIE 2014 – conform art. 19 și 23 din Statutul CAA și Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 857 /14 decembrie 2013 – este de 250 lei pentru avocatți definitivi și 80 lei pentru avocații stagiari dacă nu au venituri sau veniturile din profesie pe luna respectivă sunt de până la 2.273 lei pentru avocatți definitivi și respectiv 727 lei pentru avocații stagiari.
Avocații definitivi sau stagiari care realizează venituri brute din profesie în luna respectivă peste 2.273 respectiv peste 727 lei, sunt obligați să contribuie la fondul de asigurări sociale, cu 11% din venitul brut lunar realizat din profesie, dar nu mai mult de 1.250 lei.