Convocator pentru 07.03.2020

Consiliul Casei Asigurări a Avocaţilor Filiala Alba convoacă Adunarea Generală a membrilor Filialei Alba, în temeiul art. 68, alin. 3 din Statutul C.A.A., şi art. 67 din Statutul profesiei de avocat, pentru data de 07.03.2020, ora 9,00 la sala „Styl” a Complexului Mercur, din localitatea Alba Iulia, str. Gheorghe Șincai, nr.7, jud. Alba cu următoarea ordine de zi:

1.   Prezentarea raportului de activitate al Consiliului Filialei pentru anul 2019.

2.   Prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru anul financiar 2019.

3.   Descărcarea de gestiune a Consiliului Filialei pentru anul financiar 2019.

     4.   Prezentarea proiectului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

5.   Adoptarea proiectului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

6.   Diverse.

Casa de Asigurări a Avocaţilor Filiala Alba

Prin preşedinte,

Av. Constantin Cojan