Casa de Asigurări a Avocaților. Definiție termen juridic

Casa de Asigurări a Avocaților
Definiție: În cadrul U.N.B.R. este organizată și funcționează Casa de Asigurări a Avocaților, în scopul stabilirii și acordării pensiilor și ajutoarelor sociale cuvenite avocaților și urmașilor acestora cu drepturi proprii la pensie, în condițiile prevăzute de legea specială.

Organizarea și funcționarea Casei de Asigurări a Avocaților se stabilesc de Congresul avocaților prin statutul acesteia.

Sunt membri ai Casei de Asigurări a Avocaților, toți avocații în activitate, avocații pensionari și urmașii acestora cu drepturi proprii la pensie și la ajutoare sociale.

Avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei, este obligat să contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurări a Avocaților. Contribuția nu poate fi mai mică decât suma stabilită de Consiliul U.N.B.R., astfel încât să acopere nevoile curente de plată ale Casei de Asigurări a Avocaților. Avocații pot face parte și din alte forme de asigurări sociale.

Cadrul juridic de reglementare a Casei de Asigurări a Avocaților este descris în Legea nr. 51/1995, organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată în 2001, consolidată 

Domeniu: Profesia de avocat