Adrese transmise filialelor C.A.A.

Consiliul C.A.A. întrunit în ședința din 29 iulie 2021, printre subiectele avute pe ordinea de zi, a abordat diverse problematici referitoare la filiale,  concretizate prin transmiterea unor adrese către acestea. Referitor la modalitățile de plata a cotelor CAA și comisioanele bancare plătite – Casa de Asigurări a Avocaților din România preocupată de diversificarea modalităților de […]